Siyou'n concert

Siyou'n'Hell

Samstag, 19. September 2020 - 20:00 Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm -

Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm

Samstag, 21. November 2020 - 20:00 Konzert "Gospelstimme trifft Kultbass" -

Rebell'ische Bühne, Frankfurt-Offenbach

Sonntag, 22. November 2020 - 18:00 Konzert "Gospelstimme trifft Kultbass" -

Martin-Luther-Kirche, Gütersloh